Варицела в детската градина

До 21-ия ден след първия потвърден случай на Варицела в детската градина или яслата, в групата, в която има болен, се обявява карантина и не се приемат нови деца. При всеки следващ случай, карантината се удължава с 21 дни. Карантината се обявява с поставяне на знак на вратата. Заболялото дете остава в къщи около 2 седмици – до отпадане на коричките.

Контактните деца се извеждат навън, което е благоприятно за тях. Важно е обаче да се избягва контакта с неболедували деца. Добре е да има отделен вход за влизане на контактните с Варицела, което може да бъде съобразено при новостроящите се детски градини.

Варицела в детската градина

Стандартно в детските градини се прави дезинфекция, използват се бактерицидни лампи, проветряват се помещенията. При случаи на Варицела, използването на бактерицидни лампи може да бъде два пъти дневно, миенето на ръцете е по-често, както на персонала, така и на децата. Добре е завивките да се проветряват при възможност, или да се перат по-често.

Повърхностите и играчките ­– след всяка игра – се мият с вода и сапун.  Същото важи и за дръжките на вратите, батериите на мивките и др., които са в постоянен  контакт с ръце. Това се прави с цел да не се предаде допълнителна бактериална инфекция върху кожата.

Благодарим за тази информация на Виолета Великова, медицинска сестра в 166 одз, София